Forside
Dickens 200 år 070212
Kontakt og nyhedsbrev
Om foreningen
Du kan se frem til ..
Møde- og billedarkiv
Sommermatinéer
Medlemsblad
Selskabets charter
Romanerne
Historierne & Andet
Illustrationer
Links
London
Diverse
Generalforsamling 21/3-06
 
Tirsdag d. 21. marts 2006 mødtes vi til generalforsamling på Kildegård Privatskole.
Efter generalforsamlingen nød vi skuespiller Christian Steffensens fine oplæsning af et afsnit
fra "Store Forventninger" i nyoversættelse af Niels Brunse.

Nedenfor følger et kort overblik over forløbet af generalforsamlingen, udførligt referat sendes til alle medlemmer.

Ordinær generalforsamling 2006 i
DICKENS SELSKABET I DANMARK
Tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19 på
Kildegård Privatskole, Hellerup

Formanden, Lise Lotte Frederiksen, bød velkommen og gav ordet til aftenens dirigent, Ida Krog.

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
Formanden, Lise Lotte Frederiksen, fortalte om året der var gået.
3. Regnskab for 2005, budget/kontingent for 2006
Foreningens kasserer, Berit Markwart, redegjorde for det udsendte regnskab og budget.
Kontingent for 2006 fastholdes uændret:
kr 250,-/medlem/år
Budgettet blev vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Evt.
Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen var hermed afsluttet.

Lise Lotte Frederiksen bød derefter velkommen til aftenens spændende kunstneriske indslag, skuespiller Christian Steffensen, der læste højt af Niels Brunses oversættelse af Store Forventninger.

Vi beklager at billedkvaliteten ikke er så høj som vanligt, fotografen havde ikke fået sit kamara med, så disse billeder er taget med en mobiltelefon...

 
1. Lotte byder velkommen
2. Dirigenten, Ida Krog
3. Generalforsamling
4. Lotte fortæller
5. Oplæsning
 
6. Oplæsning
7. Vi fik en sang...
8. Der lyttes intenst
9. Fuld opmærksomhed
   

Nyheder

Der er i øjeblikket ingen nyheder.