Forside
Dickens 200 år 070212
Kontakt og nyhedsbrev
Om foreningen
Du kan se frem til ..
Møde- og billedarkiv
Sommermatinéer
Medlemsblad
Selskabets charter
Romanerne
Historierne & Andet
Illustrationer
Links
London
Diverse
260212 GF OG MIKKEL LUND[ Udskriv ]
 
Hvor ligger Baskervilles hund begravet?

 

 

 

Refereat af g/f og medlemsmøde / mr

 

 

Vi var på denne solrige men kølige februarsøndag 19 fremmødte og indledningsvis spiste vi brunch, med dejlige friskbagte boller (tak, Karen) og godt hjemmelavet brød (tak, Berit). Kl. 12 gik vi over til Selskabets ordinære generalforsamling, iflg. den udsendte dagsorden. Ida Krog blev valgt til dirigent, Anne Lockhart påtog sig hvervet som referent.

 

Da der ikke var indkomne forslag og intet nævneværdigt under evt. så blev g/f afviklet forholdsvis hurtigt og i god ro og orden (du kan læse referatet fra g/f andetsteds her på siden via DETTE LINK). Anne Lockhart ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, Jesper Morville blev valgt ind i hendes sted. Lise Lotte Frederiksen modtog genvalg. Ida Krog blev valgt til suppleant, og erstatter Henriette Krog.

 

Efter en kort pause gik vi over til dagens foredrag, ved Mikkel Lund. Med diverse eksempler illustrerede Mikkel at Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) i sit forfatterskab var om ikke inspireret af så i hvert fald (mere eller mindre bevidst) påvirket af Dickens’s forfatterskab. Specielt den detektiviske vinkel blev udforsket, med ligheder og paralleler mellem Inspector Bucket fra BLEAK HOUSE (BH) og Sherlock Holmes (SH), kendt fra Doyles længere romaner og fra mange kortere detektivhistorier. For at sætte disse detektivers skarpsindighed i relief (fortalte Mikkel) brugte begge forfattere en modstilling med mere naive, mindre skarptseende (bi)personer, som tillige begge i de nævnte tilfælde er jeg-fortællere, i BH er det Esther Summerson, hos SH er det Dr Watson. Mikkel kom også ind på brugen af symboler hos de to forfattere; hos Dickens, i BH, er det i særdeleshed tågen som symboliserer både den uigennemskuelige og forbryderiske by og kanslerretten langsommelighed og ineffektivitet. Tågen ligger over både hedelandskabet hos Doyle og byen hos Dickens, begge er landskaber med farlige rovdyr/mennesker lurende lige udenfor synsvidde.

Naturkræfterne, fx østenvinden, bruges også som symbol. Mr Jarndyce beskylder til stadighed østenvinden for at være skyld i hans misstemninger, eller i hvert fald at bidrage til dem. Vinden eller en storm fra øst kan være ødelæggende, men også rense op og ud og starte nye, livgivende processer. Den alvidende fortællerstemme i BH (et ubestemt ”vi”) kontrasterer også det begrænsede udsyn hos fx Esther. Den alvidende fortæller har ikke bare indsigt i intriger og rænker, fortid og fremtid  – dette ”vi” kan også læse personernes tanker og bevæggrunde – dog får vi fx aldrig at vide hvad Tulkinghorns motiv for at efterstræbe Lady Dedlocks hemmeligheder egentlig er. Malerier og portrætter spiller også en rolle hos begge forfattere, som ”tegn” og ledespor i den detektiviske udredning: familierelationer antydes, skjulte sammenhænge anes.

 

Læs mere i Mikkels egne bilag til som du kan LINKE TIL HER.

 

Mikkel fik ved slutningen af foredraget fortjent bifald for sin omhyggelige, næsten ”Holmes’ske” (men bestemt ikke ”elementære”) udredning af disse (og mange andre) sammenhænge. Næstformanden overrakte til tak Mikkel en bog om ”historiske detektiver” og tillige STORE FORVENTNINGER (med bl.a. Gillian Anderson som Miss Havisham) som dvd og filmudgavebog fra BBC, 2011.

 

Dermed afsluttedes medlemsmødet; efterfølgende afholdt bestyrelsen et kort konstituerende møde, hvor der blev valgt flg. ”holdopstilling”:

Lise Lotte Frederiksen, formand

Michael Rehder, næstformand

Berit Rehder, kasserer

Karen Lund, best.medlem

Jesper Morville, best.medlem

Bestyrelsen mødes efter planen igen den 15. april 2012.

 

Nedenfor finder du billeder fra mødet.

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 
Snart er der brunch
03

 

 


 
04

 

 


 
05

 

 


 
Jesper Morville
10

 

 

Jesper M. blev denne dag valgt ind i bestyrelsen, hvor han afløser Anne Lockhart som ikke ønskede genvalg.

 

 


 
Lise Lotte fortæller
11

 

 


 
Peter Laut og Anet Burchhard
12

 

 


 
Käte, i baggrunden Mikkel
13

 

 


 
Næstformandens formandsberetning 2011
16

 

 


 
Kassereren aflægger rapport
22

 

 


 

 

 

 
Mikkel holder foredrag
28

 

 


 
29

 

 


 
31

 

 


 
Gave til foredragsholderen
33

 

 

 

 


 
34

 

 

Selskabet takkede Mikkel for et spændende foredrag med to boggaver ("Historiske Detektiver" og "Store Forventninger", film-bog-udgave 2011, samt ditto dvd.

 

____________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheder

Der er i øjeblikket ingen nyheder.